Contact us


We at Centera Publishing are happy to answer your questions. Though we ask you to first check below on some common questions we have received and our answers to them.


Kontakta oss


Vi på Centera Publishing svarar gärna på frågor. Vi ber dig först kolla nedan på några vanliga frågor vi fått och våra svar på dem. 

 
 
 
 

About our contactees


Even before the book was printed, we had to decline requests for us conveying contacts to those we met incarnate here on Earth.


Thepublishing conditions were such and we had to respect that, not leastconsidering how incredibly busy they are with the important work they do for us in the unseen.

They are openly hidden


All four authors of the book, Henry, Kerstin, Calle and Betina, but also those who participated in the book, are openly hidden. You can certainly find them on social media andconnect them to each other.


If you put in the effort, you can certainly also find the interviewed. But we ask you to respect their desire to only participate in these interviews.


We know the contactees well and know how much they toil behind thescenes. Therefore, we never call them to ask about anything.

About space travel


We cannot disclose contact details of those who arranged the authors' space trip. We say outright that we do not arrange any space travel because that's not how it works. The laws of travel through time and dimension, as it relates, are complex and you get an insight into this in the last chapter of the book.


But what we do promise you is that we invite you on a journey that exposes the untold, highlights the unclear and opens up the secret knowledge you did not know existed for you.


Buy the book here

Om våra kontaktpersoner


Vi fick redan innan boken kommit i tryck avböja förfrågningar om vi kunde förmedla kontakter till dem vi mött inkarnerade här på Jorden.


Publiceringsvillkoren var sådana och det var vi tvungna att respektera, inte minst med tanke på hur otroligt upptagna de är med det viktiga arbete de gör för oss i det fördolda.

De är öppet dolda


Alla fyra som författat boken, Henry, Kerstin, Calle och Betina, men även de som deltagit i boken, är öppet dolda. Du kan säkerligen hitta dem på sociala media och koppla dem till varandra.


Anstränger du dig kan du säkert även hitta de som är intervjuade. Men vi ber dig respektera deras önskan att bara delta i dessa intervjuer.


Vi känner kontaktpersonerna väl och vet hur mycket de sliter bakom kulisserna. Därför ringer vi dem aldrig för att fråga om något.

Om rymdresor


Vi kan inte lämna ut kontakterna till dem som arrangerade författarnas rymdresa. Vi säger rent ut att vi arrangerar inga rymdresor för det är inte så det fungerar. Lagarna för resor genom tid och dimension, som det rör sig om, är komplexa och du får en inblick i det i sista kapitlet.


Men det vi lovar dig är att vi bjuder dig på en resa som blottar det oberättade, belyser det oklara och öppnar för den hemliga kunskapen du inte visste fanns för dig. 


Köp boken här

Ready to reach for the truth?